IK Gimletroll

Reiseinstruks

Reiseinstruks

Reiseinstruks IK Gimletroll

Det er utarbeidet et sett med retningslinjer ved reiser i klubbsammenheng. Dette gjelder i forbindelse med treningsleir, kamper og turneringer hvor det er overnattinger og aktive under myndighetsalder deltar.

Formålet er å gjøre reise og opphold til en trygg arena for aktive og ledere.

‐ På alle reiser skal det utpekes en hovedleder som skal være kjent med disse retningslinjene og formidle disse til de reisende
‐ Alle voksne ledere som er med på reisen skal levere politiattest. For hvordan dette skaffes se link om politiattest.
‐ Reiser i klubbsammenheng er å anse som alkoholfri sone. ‐ Ved større reiser som turneringer etc bør det avholdes et foreldremøte i god tid for at tilstrekkelig informasjon blir gitt. Dette avholdes av trenere/ ledere.
‐ En liste over de reisende skal formidles til administrasjonen slik at liste finnes på klubbkontoret
‐ Alle reisende skal ha reiseforsikring
‐ Til klubbens felles treningsleir i fotball for lagene fra 13‐ 16 år vil det i tillegg følge egne retningslinjer og regler

Hovedleder skal rapportere til klubbens Daglig leder at retningslinjene er overholdt. Ved spesielle tilfeller som; brudd på retningslinjene, ulykker eller andre saker som medfører oppmerksomhet skal øyeblikkelig rapporteres til enten daglig leder eller styreleder.

Aktuelle telefonnumre:
Klubbkontoret 38095098
Daglig leder Tyge Carlsen mob: 91752065  mail: tyge@gimletroll.no
Styreleder Michael Malz  mob: 90513406  mail: Michael.Malz@veidekke.no

 

IK Gimletroll
Adress: Tretjønnveien 100
4633 Kristiansand
post@gimletroll.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift