IK Gimletroll

Historie

Historie

IK Gimletrolls historie

Opptakten
Gimletroll ble stiftet 13. november 1967. Initiativet kom etter at Olav Brekke og Øystein Benestad arrangerte et terrengløp på Gimlekollen for barna i området. Dette var også en test om det var interesse for en trimklubb i området. Det ble stor oppslutning rundt løpet og deltakerne samlet seg etterpå i kjellerstua til lektor Hovet. Alle var enige om at dette hadde potensiale og at en klubb burde etableres. Bjarne Borgersen fra KIF vant løpet og ble senere valgt til klubbens første formann. Gimletroll hadde et ungt styre, hvor styremedlemmene var i alderen 14- 16 år. Klubben var i utgangspunktet tenkt å være en «løkkeklubb», men medlemmene begynte å hevde seg godt i terrengløp og på friidrettsbanen. En del andre klubber krevde da at Gimletroll måtte melde seg inn i Norges Idrettsforbund og Friidrettsforbundet. Klubben ble det i løpet av et par år en ordinær Idrettsklubb. Det unge styret ble virkelig satt på prøve de første årene, men dette klarte de med glans.

Navnet ble til etter at det ble avholdt en navnekonkurranse og forslaget sendt inn av Gunnvor Brekke fikk størst oppslutning. Klubben skulle hete IK Gimletroll!

De første aktivitetene
De første årene var det flere aktiviteter i regi av klubben. Det var løp og stafetter, friidrett om sommeren, skøyteløp på Tretjønn og skirenn om vinteren. Trimturer på søndager for familier og voksne var en stor aktivitet de første årene. Klubbens unge medlemmer var grytidlig oppe på søndager og merket løyper, og det var stor deltakelse på disse turene. Barnetrim ble også veldig populært etter noen år hvor «Trimgeneral» Kjell Røste Fossen samlet barn i gymsalen på Fagerholt skole til lek og trim. Det var også joggegrupper for voksne, aerobic for damer, volleyballgruppe for damer og sammen med kajakklubben etablerte man også tennisbaner ved Gillsvannet. En periode var også klubben med i Bordtennisforbundet og hadde flere aktive bordtennisspillere.
Gimletroll startet også med tur- orientering som var forløperen til Skautrimmen. En begynte også med kulturhistoriske og naturgeografiske vandreturer. En løyperyddergruppe ble etablert, og store deler av løypenettet i Jegersberg vedlikeholdes den dag i dag fortsatt av klubbens løypeutvalg som har flere dugnader årlig. Gimletrolls Tur- og kartkomite står også bak en rekke turkart og turguider som er utgitt over Skråstadheia, Jegersberg, bymarka og Baneheia. En av disse ble også utgitt på engelsk!
Gimletroll ble en foregangsklubb innen trimkultur. Trim- bingo og sykkeltrim ble slagere tidlig på 70- tallet. Parolen var at en skulle ha folk ut i naturen og i fysisk aktivitet. 
Gimletroll ble også tildelt idrettskretsens første miljøpris . 

Håndball
Klubbens første guttelag i håndball kom i 1968 og laget ble skolemester i Kristiansand. Håndball ble senere den største aktiviteten i klubben. Man etablerte etter hvert også et seniorlag for herrer og gjorde det bra i 3. divisjon i 73-74. Men klubben skulle først og fremst være en rekrutteringsklubb for nærområdet, og talentene gikk videre til bl.a. KIF og AK 28.

Trollcup
En begynte også tidlig å planlegge en cup, og Trollcup ble arrangert første gang i 1974. Denne samlet etter hvert mange lag i Sør Norge, og ble tidlig en god inntektskilde for klubben.  Trollcup har siden vokst og fotball ble inkludert i cupen på midten av 2000 tallet.
I dag er cupen en av landets aller største og i 2016 var det hele 469 lag og nær 6000 deltakere med i håndball- og fotballturneringen under Trollcup helga. Denne arrangeres hvert år første helga i november.

Fotball
Fotballaktiviteten startet med gateturneringer i nærområdet. Klubbens første miniputtlag kom i 1984 og det første jentelaget kom tidlig på 90 tallet. I dag er fotball den største aktiviteten i Gimletroll, og i 2016 stilte klubben med 66 fotballag i seriesystemet.

PUH lag i håndball
Gimletroll var blant de første idrettsklubbene som integrerte psykisk utviklingshemmede i vanlige idrettsaktiviteter, og klubbens holdninger har hatt verdifulle ringvirkninger i PUH arbeidet. Gjennombruddet kom i 1986 hvor det ble dannet et sammensatt lag for psykisk utviklingshemmede. I 1987 tok klubben på seg å arrangere landsstevnet for psykisk utviklingshemmede i håndball og fotball med ca 300 deltakere og stevnet ble et uoffisielt norgesmesterskap. Leif Emanuelsen påtok seg etter hvert å trene laget, og er fortsatt trener for laget den dag i dag!
Det ble også tidlig en PUH klasse i Trollcupen, noe det fortsatt er til dags dato.

Trollstua og Trollsquash
Planleggingen av et klubbhus startet i 1981 etter at drømmen om en egen «hule» hadde vært i tankene lenge. En ønsket et samlingssted for klubbens medlemmer i klubbens nærområde. Petter Benestad var formann på denne tiden og leder av byggekomiteen. Trollstua ble så reist i 1984, og med dette kom det også et nytt squashtilbud til byens befolkning da to squashhaller ble bygget i husets kjeller. Dette var også nøkkelen til å få realisert planene om eget klubbhus. Squash ble raskt en populær aktivitet for klubbens medlemmer og i dag er det fortsatt stor squashaktivitet i kjelleren på Trollstua.

Presteheia klubbhus
Ettersom klubben vokste utover 2000 tallet ble det planer om et nytt og større klubbhus i nærheten av klubbens fotballbane på Presteheia. I 2009 sto huset ferdig etter at Gimletroll og KOK gikk sammen om å realisere dette. Klubbhuset huser nå klubbens administrasjon og er et mye brukt samlingssted for klubbens mange lag i fotball og håndball.

Get Tretjønnbanen
I 2016 innviet vi kunstgress og flombelysning på det som tidligere hadde vært grusbanen ved Tretjønn. Dette har blitt en veldig fin 7'er bane på toppen av Gimlekollen.

 

IK Gimletroll
Adress: Tretjønnveien 100
4633 Kristiansand
post@gimletroll.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift