En stor dag for håndballen i bydelen sentrum

Lund håndball, AK28, KIF og Gimletroll har sammen blitt enige om et samarbeid som skal styrke tilbudet og minske frafallet i ungdomshåndballen i bydelen sentrum.

Alle 4 klubber har lange tradisjoner og historie, og skal fortsatt være den trygge gode klubben i
nærmiljøet ditt.

Så har vi sammen erkjent at det er vanskelig å holde på ungdommen og skape gode treningsmiljøer,
og vi greier ikke dette alene.

Styrene i alle 4 klubber har godkjent at vi inngår et langsiktig samarbeid for å hjelpe hverandre til å
holde på ungdommen i vår bydel.

Samarbeidet er formelt og det er opprettet et eget sportslig utvalg som skal ta seg av det praktiske
rundt det sportslige opplegget.

Det betyr at alle som spiller håndball fra 6- 14 år skal fortsette med det i sine klubber, og er det noen
kull som trenger hjelp så stiller vi opp for hverandre.

Det året spilleren fyller 14 år vil alle lagene bli kalt inn til et felles møte, der det sportslige utvalget vil
fortelle om mulighetene og veien videre i samarbeidet.

Visjonen og målet med samarbeidet
Beholde flere ungdommer lengre i vår bydel sentrum, med hallene Gimlehallen, Odderneshallen,
Starthallen og AQ som våre treningsarenaer og møteplasser.

Gi en forutsigbarhet og trygghet om at det er et riktig nivå og tilbud i vårt samarbeid for hver enkelt
spiller.

Spesielt viktig for oss å kunne gi tilbud til alle, bredde og satsningslag i ungdomshåndballen og inn i
seniorspill.

Hindre bytte og splitting av miljøer og skape større og bedre treningsmiljøer i våre haller
Sammen øke kvaliteten på treneresurser og tilgang til treningstider i klubbene.

Innfasing av samarbeidet blir sesongen 2018/19.

Samarbeidspartnere

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift